Dodaj tu swój tekst nagłówka

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął w dniu 19 kwietnia 2023 r. decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 87 OOO zł (w tym do wykorzystania w 2023 r. kwota 62 OOO zł, a w 2024 r. kwota 25 OOO zł), z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Neolit i wczesny okres epoki brązu Kazimierzy Wielkiej” (wniosek nr 222480/22) w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”. Zadanie oznaczono numerem 02728/23.