Dodaj tu swój tekst nagłówka

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął w dniu 3 lutego 2023 r. decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 95 700 zł (w tym do wykorzystania w 2023 r. kwota 58 700 zt, a w 2024 r. kwota 37 000 zt), z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „Kazimierza Wielka – od neolitycznej osady do cmentarzyska z czasów rzymskich” (wniosek nr 211244/22) w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”. Zadanie oznaczono numerem 01097/23