Stowarzyszenie Stater Logo

Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"

„Stater” jest Stowarzyszeniem Archeologów Terenowych, którego celem jest prowadzenie działalności na rzecz badania, propagowania i ochrony narodowego dziedzictwa archeologicznego.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Stater Logo

Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"

Adres:  

Pełna nazwa organu rejestrowego:
Data i numer rejestru KRS:
Numer REGON:
Numer NIP:

Zarząd Stowarzyszenia:

ul. Zamkowa 2, 32-005 Niepołomice
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy KRS
30.10.2007 r., nr. KRS 0000291713
120575182
6832007205

Jarosław Fraś – prezes
Marcin Przybyła –
wiceprezes
Jarosław Łyczak –
sekretarz

Adres: 32-005 Niepołomice, ul. Zamkowa 2
Pełna nazwa organurejestrowego: Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście,
XI Wydział Gospodarczy KRS
Data i numer rejestru KRS: 30.10.2007 r., Nr KRS 0000291713
Numer REGON: 120575182
Numer NIP: 6832007205
Zarząd Stowarzyszenia: Jarosław Fraś – prezes
Marcin Przybyła – wiceprezes
Jarosław Łyczak- sekretarz

Celami stowarzyszenia są:
  1. Prowadzenie Działalności na rzecz badania, propagowania i ochrony narodowego dziedzictwa archeologicznego.
  2. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny archeologii.
  3. Promocja osiągnięć polskiej archeologii ratowniczej.
  4. Działanie na rzecz integracji i wspieranie środowiska archeologicznego, w tym w szczególności na rzecz promocji etyki zawodowej.

Kontakt